Visats

Els visats de Schengen són vàlids a España.

Les federacions, jugadors i acompanyants que necessitin visats hauran de contactar l’Organització abans del 30 de Maig del 2017. L’organització proveirà invitacions per visats només després del necessari pagament de les despeses.

Si algun participant necessita una invitació policial per aconseguir el visat a Espanya, la organització carregarà 12 EUR per persona per aquest certificat, així com el servei d’enviament DHL o el que resulti més efectiu.

Abans de demanar un visat és necessari treure’s l’assegurança sanitària en viatge pel període d’estada a Espanya.

Demanar un visat pot comportar una espera d’uns 30 dies, pel que é necessari demanar-lo amb temps.

Més informació sobre visats: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx